Surface
NEW

Surface Pro 7 Plus Core i3-1115G4 RAM 8GB SSD 128GB MH 12'3 inch – WiFi

Surface Pro 7 Plus Core i3-1115G4 RAM 8GB SSD 128GB MH 12'3 inch – WiFi

Tùy chọn: 0 Cấu hình

Giá từ: 24.500.000đ

Xem

NEW

Surface Pro 7 Plus Core i5-1135G7 RAM 8GB SSD 128GB MH 12'3 inch – WiFi

Surface Pro 7 Plus Core i5-1135G7 RAM 8GB SSD 128GB MH 12'3 inch – WiFi

Tùy chọn: 0 Cấu hình

Giá từ: 29.500.000đ

Xem

NEW

Surface Pro 7 Plus Core i5-1135G7 RAM 8GB SSD 128GB MH 12'3 inch – LTE

Surface Pro 7 Plus Core i5-1135G7 RAM 8GB SSD 128GB MH 12'3 inch – LTE

Tùy chọn: 0 Cấu hình

Giá từ: 34.500.000đ

Xem

NEW

Surface Pro 7 Plus Core i5-1135G7 RAM 8GB SSD 256GB MH 12'3 inch – LTE

Surface Pro 7 Plus Core i5-1135G7 RAM 8GB SSD 256GB MH 12'3 inch – LTE

Tùy chọn: 0 Cấu hình

Giá từ: 43.500.000đ

Xem

NEW

Surface Pro 7 Plus Core i5-1135G7 RAM 8GB SSD 256GB MH 12'3 inch – WiFi

Surface Pro 7 Plus Core i5-1135G7 RAM 8GB SSD 256GB MH 12'3 inch – WiFi

Tùy chọn: 0 Cấu hình

Giá từ: 36.500.000đ

Xem

NEW

Surface Pro 7 Plus Core i7-1165G7 RAM 16GB SSD 256GB MH 12'3 inch – WiFi

Surface Pro 7 Plus Core i7-1165G7 RAM 16GB SSD 256GB MH 12'3 inch – WiFi

Tùy chọn: 0 Cấu hình

Giá từ: 46.000.000đ

Xem

NEW

Surface Pro 7 Plus Core i7-1165G7 RAM 16GB SSD 512GB MH 12'3 inch – WiFi

Surface Pro 7 Plus Core i7-1165G7 RAM 16GB SSD 512GB MH 12'3 inch – WiFi

Tùy chọn: 0 Cấu hình

Giá từ: 56.000.000đ

Xem

NEW

Surface Pro 7 Plus Core i7-1165G7 RAM 32GB SSD 1TB MH 12'3 inch – WiFi

Surface Pro 7 Plus Core i7-1165G7 RAM 32GB SSD 1TB MH 12'3 inch – WiFi

Tùy chọn: 0 Cấu hình

Giá từ: 78.000.000đ

Xem

NEW

Surface Pro X SQ2 Model 2020 RAM 16GB SSD 256GB MH 13' inch Touch

Surface Pro X SQ2 Model 2020 RAM 16GB SSD 256GB MH 13' inch Touch

Tùy chọn: 0 Cấu hình

Giá từ: 43.500.000đ

Xem

NEW

Surface Pro X SQ2 Model 2020  RAM 16GB  SSD 512GB  MH 13' inch  Touch

Surface Pro X SQ2 Model 2020 RAM 16GB SSD 512GB MH 13' inch Touch

Tùy chọn: 0 Cấu hình

Giá từ: 52.000.000đ

Xem

NEW

Surface Pro 7 Core™ i5-1035G4 RAM 8GB SSD 128GB MH 12'3 inch Windows 10

Surface Pro 7 Core™ i5-1035G4 RAM 8GB SSD 128GB MH 12'3 inch Windows 10

Tùy chọn: 0 Cấu hình

Giá từ: 23.000.000đ

Xem

LIKE NEW

Surface Go Intel 4415Y Ram 4GB SSD 128Gb Like New

Surface Go Intel 4415Y Ram 4GB SSD 128Gb Like New

Tùy chọn: 3 Cấu hình

Giá từ: Liên hệ

Xem

NEW

Surface Go Intel 4415Y Ram 4GB SSD 128Gb

Surface Go Intel 4415Y Ram 4GB SSD 128Gb

Tùy chọn: 3 Cấu hình

Giá từ: 13.000.000đ

Xem

Cam kết từ chúng tôi

Bảo hành 12 tháng

Bảo hành 12 tháng

Bảo hành 12 tháng

Bảo hành 12 tháng

Bảo hành 12 tháng

Bảo hành 12 tháng

Bảo hành 12 tháng

Bảo hành 12 tháng

Bảo hành 12 tháng

Bảo hành 12 tháng

Hotline: 0936210922
Chỉ đường Zalo Zalo: 0936210922 SMS: 0936210922

surface

surface

SURFACE