LIKE NEW
LIKE NEW

Surface Go Intel 4415Y Ram 4GB SSD 128Gb Like New

Surface Go Intel 4415Y Ram 4GB SSD 128Gb Like New

Tùy chọn: 3 Cấu hình

Giá từ: Liên hệ

Xem

LIKE NEW

Surface Pro 2017 Core i5 Ram 4Gb SSD 128GB Like new

Surface Pro 2017 Core i5 Ram 4Gb SSD 128GB Like new

Tùy chọn: 3 Cấu hình

Giá từ: 13.500.000đ

Xem

LIKE NEW

Surface Laptop 2 Core i5-8250U Ram 8GB SSD 128G MH 13'5 inch Like New

Surface Laptop 2 Core i5-8250U Ram 8GB SSD 128G MH 13'5 inch Like New

Tùy chọn: 0 Cấu hình

Giá từ: 15.000.000đ

Xem

LIKE NEW

Surface Book 1 Core i5 RAM 8GB SSD 128GB Like New

Surface Book 1 Core i5 RAM 8GB SSD 128GB Like New

Tùy chọn: 5 Cấu hình

Giá từ: 14.900.000đ

Xem

LIKE NEW

Surface Pro 2017 Core i5 Ram 4Gb SSD 128GB bản LTE Like New

Surface Pro 2017 Core i5 Ram 4Gb SSD 128GB bản LTE Like New

Tùy chọn: 3 Cấu hình

Giá từ: 16.500.000đ

Xem

LIKE NEW

Surface Book 1 Core i5 RAM 8GB SSD 256GB Like new

Surface Book 1 Core i5 RAM 8GB SSD 256GB Like new

Tùy chọn: 1 Cấu hình

Giá từ: 16.500.000đ

Xem

LIKE NEW

Surface Laptop 2 Core i5-8250U Ram 8GB SSD 256G MH 13'5 inch Like New

Surface Laptop 2 Core i5-8250U Ram 8GB SSD 256G MH 13'5 inch Like New

Tùy chọn: 0 Cấu hình

Giá từ: 17.500.000đ

Xem

LIKE NEW

Surface Go Intel 4415Y Ram 8GB SSD 128Gb LTE Like New

Surface Go Intel 4415Y Ram 8GB SSD 128Gb LTE Like New

Tùy chọn: 3 Cấu hình

Giá từ: Liên hệ

Xem

LIKE NEW

Surface Pro 2017 Core i5 Ram 8Gb SSD 256GB Like New

Surface Pro 2017 Core i5 Ram 8Gb SSD 256GB Like New

Tùy chọn: 2 Cấu hình

Giá từ: 16.000.000đ

Xem

LIKE NEW

Surface Book 1 Core i7 RAM 8GB SSD 256GB Like New

Surface Book 1 Core i7 RAM 8GB SSD 256GB Like New

Tùy chọn: 2 Cấu hình

Giá từ: 17.900.000đ

Xem

LIKE NEW

Surface Go Intel 4415Y Ram 8GB SSD 256Gb LTE Like new

Surface Go Intel 4415Y Ram 8GB SSD 256Gb LTE Like new

Tùy chọn: 3 Cấu hình

Giá từ: Liên hệ

Xem

LIKE NEW

Surface Pro 2017 Core i5 Ram 8Gb SSD 256GB bản LTE Like new

Surface Pro 2017 Core i5 Ram 8Gb SSD 256GB bản LTE Like new

Tùy chọn: 2 Cấu hình

Giá từ: 17.500.000đ

Xem

LIKE NEW

Surface Book 1 Core i7 RAM 16GB SSD 512GB Like New

Surface Book 1 Core i7 RAM 16GB SSD 512GB Like New

Tùy chọn: 2 Cấu hình

Giá từ: 20.500.000đ

Xem

LIKE NEW

Surface Book 1 Core i7 RAM 16GB SSD 1T Like New

Surface Book 1 Core i7 RAM 16GB SSD 1T Like New

Tùy chọn: 2 Cấu hình

Giá từ: 22.900.000đ

Xem

Hotline: 0936210922
Chỉ đường Zalo Zalo: 0936210922 SMS: 0936210922

LaptopKH Chuyên Mua Bán Surface - Laptop Cao Cấp

LaptopKH Chuyên Mua Bán Surface - Laptop Cao Cấp

LaptopKH Chuyên Mua Bán Surface - Laptop Cao Cấp