Surface Laptop - Like new
LIKE NEW

Surface Laptop 2 Core i5-8250U Ram 8GB SSD 128G MH 13'5 inch Like New

Surface Laptop 2 Core i5-8250U Ram 8GB SSD 128G MH 13'5 inch Like New

Tùy chọn: 0 Cấu hình

Giá từ: 11.500.000đ

Xem

LIKE NEW

Surface Laptop 2 Core i5-8250U Ram 8GB SSD 256G MH 13'5 inch Like New

Surface Laptop 2 Core i5-8250U Ram 8GB SSD 256G MH 13'5 inch Like New

Tùy chọn: 0 Cấu hình

Giá từ: 13.000.000đ

Xem

LIKE NEW

Surface Laptop 2 Core i7-8650U RAM 8GB SSD 256G MH 13'5 inch Like New

Surface Laptop 2 Core i7-8650U RAM 8GB SSD 256G MH 13'5 inch Like New

Tùy chọn: 0 Cấu hình

Giá từ: 15.000.000đ

Xem

LIKE NEW

Surface Laptop 2 Core i7 8650U Ram 16GB SSD 512GB 13'5 inch Like New

Surface Laptop 2 Core i7 8650U Ram 16GB SSD 512GB 13'5 inch Like New

Tùy chọn: 0 Cấu hình

Giá từ: 17.500.000đ

Xem

LIKE NEW

Surface Laptop 3 13.5 inch Core i7 RAM 16GB SSD 1TB Like new

Surface Laptop 3 13.5 inch Core i7 RAM 16GB SSD 1TB Like new

Tùy chọn: 4 Cấu hình

Giá từ: Liên hệ

Xem

LIKE NEW

Surface Laptop 3 15 inch AMD Ryzen 5 RAM 8GB SSD 128GB Like New

Surface Laptop 3 15 inch AMD Ryzen 5 RAM 8GB SSD 128GB Like New

Tùy chọn: 5 Cấu hình

Giá từ: Liên hệ

Xem

LIKE NEW

Surface Laptop 3 15 inch AMD Ryzen 5 RAM 8GB SSD 256GB Like New

Surface Laptop 3 15 inch AMD Ryzen 5 RAM 8GB SSD 256GB Like New

Tùy chọn: 0 Cấu hình

Giá từ: Liên hệ

Xem

LIKE NEW

Surface Laptop 3 15 inch AMD Ryzen 5 RAM 16GB SSD 256GB Like New

Surface Laptop 3 15 inch AMD Ryzen 5 RAM 16GB SSD 256GB Like New

Tùy chọn: 4 Cấu hình

Giá từ: Liên hệ

Xem

LIKE NEW

Surface Laptop 3 15 inch  Core™ i7-1065G7 Ram 16GB SSD 512GB Like New

Surface Laptop 3 15 inch Core™ i7-1065G7 Ram 16GB SSD 512GB Like New

Tùy chọn: 4 Cấu hình

Giá từ: 41.500.000đ

Xem

LIKE NEW

Surface Laptop 3 15 inch AMD Ryzen 7 Ram 16GB SSD 512GB Like New

Surface Laptop 3 15 inch AMD Ryzen 7 Ram 16GB SSD 512GB Like New

Tùy chọn: 4 Cấu hình

Giá từ: Liên hệ

Xem

LIKE NEW

Surface Laptop 3 13.5 inch Core i5 RAM 8GB SSD 256GB Like New

Surface Laptop 3 13.5 inch Core i5 RAM 8GB SSD 256GB Like New

Tùy chọn: 3 Cấu hình

Giá từ: Liên hệ

Xem

LIKE NEW

Surface Laptop 3 13.5 inch Core i7 Ram 16GB SSD 512GB Like New

Surface Laptop 3 13.5 inch Core i7 Ram 16GB SSD 512GB Like New

Tùy chọn: 3 Cấu hình

Giá từ: Liên hệ

Xem

LIKE NEW

Surface Laptop 3 15 inch AMD Ryzen 5 RAM 8GB SSD 256GB Like New

Surface Laptop 3 15 inch AMD Ryzen 5 RAM 8GB SSD 256GB Like New

Tùy chọn: 4 Cấu hình

Giá từ: Liên hệ

Xem

LIKE NEW

Surface Laptop 4 15 inch AMD Ryzen 5 RAM 16GB SSD 256GB Like New

Surface Laptop 4 15 inch AMD Ryzen 5 RAM 16GB SSD 256GB Like New

Tùy chọn: 3 Cấu hình

Giá từ: Liên hệ

Xem

Hotline: 0936210922
Chỉ đường Zalo Zalo: 0936210922 SMS: 0936210922

LaptopKH Chuyên Mua Bán Surface - Laptop Cao Cấp

LaptopKH Chuyên Mua Bán Surface - Laptop Cao Cấp

LaptopKH Chuyên Mua Bán Surface - Laptop Cao Cấp