Surface Go 2
NEW

Surface Studio 1TB / Intel Core i5 - 8GB RAM / 2GB GPU

Surface Studio 1TB / Intel Core i5 - 8GB RAM / 2GB GPU

Tùy chọn: 0 Cấu hình

Giá từ: Liên hệ

Xem

NEW

Surface Studio – 1TB / Intel Core i7-6820HQ / RAM 16GB/GTX 965M / 2GB

Surface Studio – 1TB / Intel Core i7-6820HQ / RAM 16GB/GTX 965M / 2GB

Tùy chọn: 1 Cấu hình

Giá từ: Liên hệ

Xem

NEW

Surface Studio 2 – 1TB / Intel Core i7-7820HQ / 16GB RAM/GTX 1060 6GB GDDR5

Surface Studio 2 – 1TB / Intel Core i7-7820HQ / 16GB RAM/GTX 1060 6GB GDDR5

Tùy chọn: 2 Cấu hình

Giá từ: 113.000.000đ

Xem

NEW

Surface Studio 2 – 1TB / Intel Core i7-7820HQ / 32GB RAM/GTX 1070 8GB GDDR5

Surface Studio 2 – 1TB / Intel Core i7-7820HQ / 32GB RAM/GTX 1070 8GB GDDR5

Tùy chọn: 2 Cấu hình

Giá từ: 123.000.000đ

Xem

NEW

Surface Studio 2TB / Intel Core i7 - 32GB RAM / 4GB GPU

Surface Studio 2TB / Intel Core i7 - 32GB RAM / 4GB GPU

Tùy chọn: 1 Cấu hình

Giá từ: Liên hệ

Xem

NEW

Surface Studio 2 – 2TB / Intel Core i7-7820HQ / 32GB RAM/GTX 1070 8GB GDDR5

Surface Studio 2 – 2TB / Intel Core i7-7820HQ / 32GB RAM/GTX 1070 8GB GDDR5

Tùy chọn: 2 Cấu hình

Giá từ: 143.000.000đ

Xem

NEW

Surface Studio 3 – 1TB / INTEL CORE I5

Surface Studio 3 – 1TB / INTEL CORE I5

Tùy chọn: 2 Cấu hình

Giá từ: Liên hệ

Xem

NEW

Surface Studio 1TB / Intel Core i5 - 8GB RAM / 2GB GPU

Surface Studio 1TB / Intel Core i5 - 8GB RAM / 2GB GPU

Tùy chọn: 0 Cấu hình

Giá từ: Liên hệ

Xem

NEW

Surface Studio 3 – 1TB / INTEL CORE I7

Surface Studio 3 – 1TB / INTEL CORE I7

Tùy chọn: 1 Cấu hình

Giá từ: Liên hệ

Xem

NEW

Surface Studio – 1TB / Intel Core i7-6820HQ / RAM 16GB/GTX 965M / 2GB

Surface Studio – 1TB / Intel Core i7-6820HQ / RAM 16GB/GTX 965M / 2GB

Tùy chọn: 1 Cấu hình

Giá từ: Liên hệ

Xem

NEW

Surface Studio 3 – 2TB / INTEL CORE I5

Surface Studio 3 – 2TB / INTEL CORE I5

Tùy chọn: 1 Cấu hình

Giá từ: Liên hệ

Xem

NEW

Surface Studio 3 – 2TB / INTEL CORE I7

Surface Studio 3 – 2TB / INTEL CORE I7

Tùy chọn: 1 Cấu hình

Giá từ: Liên hệ

Xem

Hotline: 0936210922
Chỉ đường Zalo Zalo: 0936210922 SMS: 0936210922

LaptopKH Chuyên Mua Bán Surface - Laptop Cao Cấp

LaptopKH Chuyên Mua Bán Surface - Laptop Cao Cấp

LaptopKH Chuyên Mua Bán Surface - Laptop Cao Cấp