NEW
NEW

Surface Pro 8 Core i7-1185G7 RAM 16GB SSD 1TB MH 13 inch Windows 11

Surface Pro 8 Core i7-1185G7 RAM 16GB SSD 1TB MH 13 inch Windows 11

Tùy chọn: 0 Cấu hình

Giá từ: 46.000.000đ

Xem

NEW

Surface Pro 8 Core i7-1185G7 RAM 32GB SSD 1TB MH 13 inch Windows 11

Surface Pro 8 Core i7-1185G7 RAM 32GB SSD 1TB MH 13 inch Windows 11

Tùy chọn: 0 Cấu hình

Giá từ: 55.000.000đ

Xem

NEW

Surface Pro 9 Core i5-1235U RAM 8GB SSD 256GB MH 13 inch Windows 11 WiFi

Surface Pro 9 Core i5-1235U RAM 8GB SSD 256GB MH 13 inch Windows 11 WiFi

Tùy chọn: 0 Cấu hình

Giá từ: 29.500.000đ

Xem

NEW

Surface Pro 9 Core i5-1235U RAM 8GB SSD 128GB MH 13 inch Windows 11 WiFi

Surface Pro 9 Core i5-1235U RAM 8GB SSD 128GB MH 13 inch Windows 11 WiFi

Tùy chọn: 0 Cấu hình

Giá từ: 25.500.000đ

Xem

NEW

Surface Pro 8 Core i7-1185G7 RAM 16GB SSD 512GB MH 13 inch Windows 11

Surface Pro 8 Core i7-1185G7 RAM 16GB SSD 512GB MH 13 inch Windows 11

Tùy chọn: 0 Cấu hình

Giá từ: 38.000.000đ

Xem

NEW

Surface Pro 8 Core i7-1185G7 RAM 16GB SSD 256GB MH 13 inch Windows 11

Surface Pro 8 Core i7-1185G7 RAM 16GB SSD 256GB MH 13 inch Windows 11

Tùy chọn: 0 Cấu hình

Giá từ: 32.500.000đ

Xem

NEW

Surface Pro 8 Core i5-1135G7 RAM 8GB SSD 512GB MH 13 inch Windows 11

Surface Pro 8 Core i5-1135G7 RAM 8GB SSD 512GB MH 13 inch Windows 11

Tùy chọn: 0 Cấu hình

Giá từ: 27.000.000đ

Xem

NEW

Surface Pro 8 Core i5-1135G7 RAM 8GB SSD 256GB MH 13 inch Windows 11

Surface Pro 8 Core i5-1135G7 RAM 8GB SSD 256GB MH 13 inch Windows 11

Tùy chọn: 0 Cấu hình

Giá từ: 23.500.000đ

Xem

NEW

Surface Pro 8 Core i5-1135G7 RAM 8GB SSD 128GB MH 13 inch  Windows 11

Surface Pro 8 Core i5-1135G7 RAM 8GB SSD 128GB MH 13 inch Windows 11

Tùy chọn: 0 Cấu hình

Giá từ: 21.500.000đ

Xem

NEW

Surface Pro 7 Plus Core i3-1115G4 RAM 8GB SSD 128GB MH 12'3 inch – WiFi

Surface Pro 7 Plus Core i3-1115G4 RAM 8GB SSD 128GB MH 12'3 inch – WiFi

Tùy chọn: 0 Cấu hình

Giá từ: 16.500.000đ

Xem

NEW

Surface Pro 7 Plus Core i5-1135G7 RAM 16GB SSD 256GB MH 12'3 inch – LTE

Surface Pro 7 Plus Core i5-1135G7 RAM 16GB SSD 256GB MH 12'3 inch – LTE

Tùy chọn: 0 Cấu hình

Giá từ: 28.000.000đ

Xem

NEW

Surface Pro 7 Plus Core i5-1135G7 RAM 8GB SSD 128GB MH 12'3 inch – WiFi

Surface Pro 7 Plus Core i5-1135G7 RAM 8GB SSD 128GB MH 12'3 inch – WiFi

Tùy chọn: 0 Cấu hình

Giá từ: 24.500.000đ

Xem

NEW

Surface Pro 7 Plus Core i5-1135G7 RAM 8GB SSD 128GB MH 12'3 inch – LTE

Surface Pro 7 Plus Core i5-1135G7 RAM 8GB SSD 128GB MH 12'3 inch – LTE

Tùy chọn: 0 Cấu hình

Giá từ: 34.500.000đ

Xem

NEW

Surface Pro 7 Plus Core i5-1135G7 RAM 8GB SSD 256GB MH 12'3 inch – LTE

Surface Pro 7 Plus Core i5-1135G7 RAM 8GB SSD 256GB MH 12'3 inch – LTE

Tùy chọn: 0 Cấu hình

Giá từ: 43.500.000đ

Xem

NEW

Surface Pro 7 Plus Core i5-1135G7 RAM 8GB SSD 256GB MH 12'3 inch – WiFi

Surface Pro 7 Plus Core i5-1135G7 RAM 8GB SSD 256GB MH 12'3 inch – WiFi

Tùy chọn: 0 Cấu hình

Giá từ: 36.500.000đ

Xem

Hotline: 0936210922
Chỉ đường Zalo Zalo: 0936210922 SMS: 0936210922

LaptopKH Chuyên Mua Bán Surface - Laptop Cao Cấp

LaptopKH Chuyên Mua Bán Surface - Laptop Cao Cấp

LaptopKH Chuyên Mua Bán Surface - Laptop Cao Cấp