Surface Pro 5
NEW

Surface Pro 2017 Core i5 Ram 8Gb SSD 256GB

Surface Pro 2017 Core i5 Ram 8Gb SSD 256GB

Tùy chọn: 2 Cấu hình

Giá từ: 16.500.000đ

Xem

NEW

Surface Pro 2017 Core i5 Ram 8Gb SSD 256GB bản LTE

Surface Pro 2017 Core i5 Ram 8Gb SSD 256GB bản LTE

Tùy chọn: 3 Cấu hình

Giá từ: 32.500.000đ

Xem

NEW

Surface Pro 4 128GB / Intel Core i5 - 4GB RAM

Surface Pro 4 128GB / Intel Core i5 - 4GB RAM

Tùy chọn: 1 Cấu hình

Giá từ: 17.000.000đ

Xem

NEW

Surface Pro 2017 Core i7 Ram 8Gb SSD 256GB

Surface Pro 2017 Core i7 Ram 8Gb SSD 256GB

Tùy chọn: 2 Cấu hình

Giá từ: 26.500.000đ

Xem

NEW

Surface Pro 2017 Core i7 Ram 16Gb SSD 512GB

Surface Pro 2017 Core i7 Ram 16Gb SSD 512GB

Tùy chọn: 2 Cấu hình

Giá từ: 34.000.000đ

Xem

NEW

Surface Pro 2017 Core i7 Ram 16Gb SSD 1TB

Surface Pro 2017 Core i7 Ram 16Gb SSD 1TB

Tùy chọn: 2 Cấu hình

Giá từ: 35.000.000đ

Xem

NEW

Surface Pro 2017 Intel Core M Ram 4Gb SSD128GB

Surface Pro 2017 Intel Core M Ram 4Gb SSD128GB

Tùy chọn: 1 Cấu hình

Giá từ: 14.900.000đ

Xem

Cam kết từ chúng tôi

Bảo hành 12 tháng

Bảo hành 12 tháng

Bảo hành 12 tháng

Bảo hành 12 tháng

Bảo hành 12 tháng

Bảo hành 12 tháng

Bảo hành 12 tháng

Bảo hành 12 tháng

Bảo hành 12 tháng

Bảo hành 12 tháng

Hotline: 0936210922
Chỉ đường Zalo Zalo: 0936210922 SMS: 0936210922

LaptopKH Chuyên Mua Bán Surface - Laptop Cao Cấp

LaptopKH Chuyên Mua Bán Surface - Laptop Cao Cấp

LaptopKH Chuyên Mua Bán Surface - Laptop Cao Cấp