LIKE NEW

Surface Pro 7 Core i7-1065G7 RAM 16GB SSD 256GB MH 12'3 inch Like New

Surface Pro 7 Core i7-1065G7 RAM 16GB SSD 256GB MH 12'3 inch Like New

Tùy chọn: 2 Cấu hình

Giá từ: 32.500.000đ

Xem

NEW

Surface Pro 7 Core™ i7-1065G7 RAM 16GB SSD 256GB MH 12'3 inch Windows 10

Surface Pro 7 Core™ i7-1065G7 RAM 16GB SSD 256GB MH 12'3 inch Windows 10

Tùy chọn: 1 Cấu hình

Giá từ: 38.000.000đ

Xem

LIKE NEW

Surface Pro 7 Core i7-1065G7 RAM 16GB SSD 512GB MH 12'3 inch Like New

Surface Pro 7 Core i7-1065G7 RAM 16GB SSD 512GB MH 12'3 inch Like New

Tùy chọn: 2 Cấu hình

Giá từ: 35.000.000đ

Xem

LIKE NEW

Surface Laptop 4 15 inch AMD Ryzen 5 RAM 16GB SSD 256GB Like New

Surface Laptop 4 15 inch AMD Ryzen 5 RAM 16GB SSD 256GB Like New

Tùy chọn: 3 Cấu hình

Giá từ: Liên hệ

Xem

NEW

Surface Pro 7 Core™ i7-1065G7 RAM 16GB SSD 512GB MH 12'3 inch Windows 10

Surface Pro 7 Core™ i7-1065G7 RAM 16GB SSD 512GB MH 12'3 inch Windows 10

Tùy chọn: 0 Cấu hình

Giá từ: 48.500.000đ

Xem

LIKE NEW

Surface Pro 7 Core i7 RAM 16GB SSD 1TB MH 12'3 inch Like new

Surface Pro 7 Core i7 RAM 16GB SSD 1TB MH 12'3 inch Like new

Tùy chọn: 2 Cấu hình

Giá từ: 39.000.000đ

Xem

NEW

Surface Pro 7 Core™ i7-1065G7 RAM 16GB SSD 1TB MH 12'3 inch Windows 10

Surface Pro 7 Core™ i7-1065G7 RAM 16GB SSD 1TB MH 12'3 inch Windows 10

Tùy chọn: 1 Cấu hình

Giá từ: 56.000.000đ

Xem

LIKE NEW

Surface Pro X SQ1 RAM 8GB SSD 128GB MH 13 inch Like New

Surface Pro X SQ1 RAM 8GB SSD 128GB MH 13 inch Like New

Tùy chọn: 4 Cấu hình

Giá từ: 22.500.000đ

Xem

NEW

 Surface Pro X SQ1 RAM 8GB  SSD 128GB MH 13 inch Touch

Surface Pro X SQ1 RAM 8GB SSD 128GB MH 13 inch Touch

Tùy chọn: 3 Cấu hình

Giá từ: 23.500.000đ

Xem

LIKE NEW

Surface Pro X SQ1 RAM 8GB SSD 256GB MH 13 inch Like New

Surface Pro X SQ1 RAM 8GB SSD 256GB MH 13 inch Like New

Tùy chọn: 3 Cấu hình

Giá từ: 26.000.000đ

Xem

NEW

Surface Pro X SQ1 RAM 8 SSD 256GB MH 13 inch Touch

Surface Pro X SQ1 RAM 8 SSD 256GB MH 13 inch Touch

Tùy chọn: 3 Cấu hình

Giá từ: 31.000.000đ

Xem

LIKE NEW

Surface Pro X SQ1 RAM 16GB SSD 256GB MH 13 inch Like New

Surface Pro X SQ1 RAM 16GB SSD 256GB MH 13 inch Like New

Tùy chọn: 3 Cấu hình

Giá từ: 31.500.000đ

Xem

NEW

Surface Pro X SQ1 RAM 16GB SSD 256GB  MH 13 inch Touch

Surface Pro X SQ1 RAM 16GB SSD 256GB MH 13 inch Touch

Tùy chọn: 3 Cấu hình

Giá từ: 42.500.000đ

Xem

LIKE NEW

Surface Pro X SQ1 Ram 16GB SSD 512GB MH 13 inch Like New

Surface Pro X SQ1 Ram 16GB SSD 512GB MH 13 inch Like New

Tùy chọn: 3 Cấu hình

Giá từ: 35.000.000đ

Xem

NEW

Surface Pro X SQ1 Ram 16GB SSD 512GB MH 13 inch Touch

Surface Pro X SQ1 Ram 16GB SSD 512GB MH 13 inch Touch

Tùy chọn: 3 Cấu hình

Giá từ: 47.500.000đ

Xem

Cam kết từ chúng tôi

Bảo hành 12 tháng

Bảo hành 12 tháng

Bảo hành 12 tháng

Bảo hành 12 tháng

Bảo hành 12 tháng

Bảo hành 12 tháng

Bảo hành 12 tháng

Bảo hành 12 tháng

Bảo hành 12 tháng

Bảo hành 12 tháng

Hotline: 0936210922
Chỉ đường Zalo Zalo: 0936210922 SMS: 0936210922

LaptopKH Chuyên Mua Bán Surface - Laptop Cao Cấp

LaptopKH Chuyên Mua Bán Surface - Laptop Cao Cấp

LaptopKH Chuyên Mua Bán Surface - Laptop Cao Cấp