Surface Book 1
LIKE NEW

Surface Book 1 Core i5 RAM 8GB SSD 128GB Like New

Surface Book 1 Core i5 RAM 8GB SSD 128GB Like New

Tùy chọn: 5 Cấu hình

Giá từ: 14.900.000đ

Xem

LIKE NEW

Surface Book 1 Core i5 RAM 8GB SSD 256GB Like new

Surface Book 1 Core i5 RAM 8GB SSD 256GB Like new

Tùy chọn: 1 Cấu hình

Giá từ: 16.500.000đ

Xem

LIKE NEW

Surface Book 1 Core i7 RAM 8GB SSD 256GB Like New

Surface Book 1 Core i7 RAM 8GB SSD 256GB Like New

Tùy chọn: 2 Cấu hình

Giá từ: 17.900.000đ

Xem

LIKE NEW

Surface Book 1 Core i7 RAM 16GB SSD 512GB Like New

Surface Book 1 Core i7 RAM 16GB SSD 512GB Like New

Tùy chọn: 2 Cấu hình

Giá từ: 20.500.000đ

Xem

LIKE NEW

Surface Book 1 Core i7 RAM 16GB SSD 1T Like New

Surface Book 1 Core i7 RAM 16GB SSD 1T Like New

Tùy chọn: 2 Cấu hình

Giá từ: 22.900.000đ

Xem

Hotline: 0936210922
Chỉ đường Zalo Zalo: 0936210922 SMS: 0936210922

LaptopKH Chuyên Mua Bán Surface - Laptop Cao Cấp

LaptopKH Chuyên Mua Bán Surface - Laptop Cao Cấp

LaptopKH Chuyên Mua Bán Surface - Laptop Cao Cấp